குருதி

Browse More

திண்ணை

Browse More

மக்கள் மருந்தகம்

Browse More

கைத்தறி

Browse More

கலப்பை

Browse More

Home

குருதி

இன்றைய நவீன யுகத்தில் மருத்துவ மனைகளும் அதில் வசதிகளும் பலவாறாக பெருகிவிட்டது

ActivitiesMore »

திண்ணை

ராமப்புறங்களில் படிக்கும் ஏழை அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை உறுதி செய்யும்

ActivitiesMore »

மக்கள் மருந்தகம்

மக்களை அழிக்கும் மது, மலிவாக கிடைக்கும் இத்தேசத்தில், மக்களைக் காக்கும் மருந்துகள்

ActivitiesMore »

கைத்தறி

தன் குடும்பப் பசியைப் போக்க நாள் முழுவதும் பட்டினியோடு குறைந்தபட்ச கூலிக்காக குடும்பமே

ActivitiesMore »

கலப்பை

ஊருக்கெல்லாம் உணவளிக்கும் விவசாயி தனக்கு உணவில்லாமல் மடியும் அவலம் இந்நாட்டில் மட்டும்

ActivitiesMore »

திடல்

இன்றைய சமூகத்தில் இளைஞர்களும் மாணவர்களும் வலைதளத்திலும்

ActivitiesMore »

கலை

அழிந்து போன பாரம்பரியக் கலைகளை மீட்டெடுக்கவும் அழிந்துவரும் கலைகளுக்கு

ActivitiesMore »