சென்னையில் கைத்தறி ஆடையகம் திறந்து வைத்தார் திரு. சகாயம் IAS.
கைத்தறி நேரடி கொள்முதலில் மக்கள் பாதையின் முதல் முயற்சி…
நெசவாளர்களுக்காக முதல் விற்பனை நிலையம்…
வருமானம் அனைத்தும் நேசவாளர்களிடம் சேரும்….
சென்னை, அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை
#makkalpathai
#Sagayam_IAS