உழவன்_அங்காடி_பற்றி_திரு_சகாயம்_IAS

#உழவன்_அங்காடி_பற்றி_திரு_சகாயம்_IAS #சென்னை நேரடிக் கொள்முதல்! பகுதி நேர விற்பனை! வருமானத்தை உழவர்களிடம் ஒப்படைத்தல்! பகுதி நேர விற்பனை செய்ய தன்னார்வலர்கள் தொடர்புக் கொள்ளவும்… #சென்னையில் மக்கள் பாதையின் தற்போதிய உழவன் அங்காடிகள்… 1) #அண்ணா_நகர் டவர் பூங்கா, 6 வது பிரதான சாலை 94451 61751 2) #அண்ணா_நகர் போகன்வில்லா பூங்கா, 6 வது நிழற்சாலை, K4 காவல் நிலையம் எதிரில். 94451 61751 3) #பெரம்பூர் சந்திர யோகி சமாதி வீதி, ஏகாஞ்சிபுரம் 98844 75461 4) #அஷோக்_நகர் 11 வது நிழற்சாலை, கிரான்ட் ஸ்வீட்ஸ் எதிரில் 90944 72670 5) #K_K_நகர் சிவன் பூங்கா 88388 73624 ஏழை விவசாயிகளின் வாழ்வு மேம்பட ஒரு சிறு துரும்பாக இருப்போம்..